ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Oferta » ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SPOSÓB PROWADZENIA KONTROLI MATERIAŁÓW I CZĘŚCI STOSOWANYCH PRZY REMONTACH

  • Stosowane części zamienne kupujemy na fakturę od producentów i firm pośredniczących, przed montażem prowadzimy oględziny i pomiary, zwracamy uwagę na certyfikaty i oznaczenia

 

WYKAZ STOSOWANYCH INSTRUKCJI I NORM

  • Posiadamy instrukcje naprawy i obsługi oraz książki kodowe dla różnego typu remontowanych silników i urządzeń. Zwracamy uwagę na dopuszczalne luzy montażowe i eksploatacyjne.

 

SPOSÓB PROWADZENIA EWIDENCJI I DOKUMENTÓW WYKONANYCH PRAC

  • Prowadzimy główny rejestr z numeracją wykonanych remontów. Każdy przeprowadzony remont posiada założoną teczkę z kompletem dokumentów tj.: zlecenie, faktury zakupu części, protokół wykonanych prac, wycenę, fakturę i komplet kart pomiarów.

 

ŚRODKI I TECHNOLOGIE DO OCHRONY ŚRODOWISKA

  • Oleje i wody zaolejone na statkach i kutrach zdawane są na barki bądź cysterny.
  • Nadmiar olejów i ropy oraz czterochlorku używanego do mycia gromadzimy w beczkach i zdajemy do punktów utylizacji.

 

REKLAMACJE

  • Na wykonane remonty udzielamy gwarancji 180 dni od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego
  • Reagujemy natychmiast na zgłoszone usterki i w ustalonym terminie je usuwamy
  • W okresie wykonywania usług nie mieliśmy poważniejszych awarii zawinionych przez naszą firmę.

 

POLITYKA JAKOŚCI

Zadowolenie klienNajwyższym celem funkcjonowania naszej firmy jest świadczenie usług remontowych jednostek pływających, w tym remonty głównych i pomocniczych silników okrętowych oraz mechanizmów pomocniczych, zgodnie z wymaganiami o oczekiwaniami naszych Klientów. Pragniemy, aby logo naszej firmy, kojarzyło się nam i naszym klientowm z:

TERMINOWOŚCIĄ, DOKŁADNOŚCIĄ ORAZ PROFESJONALIZMEM.

Zadowolenie klienta jest rekomendacją jakości naszych usług i celowością wprowadzenia Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z wymaganiem międzynarodowej normy ISO 9001:2015.

W odpowiedzi na powyższe wyznaczamy sobie następujące cele i zadania do realizacji:

Øzapewnienie satysfakcji klientów poprzez stałe monitorowanie jakości realizowanych usług, dla ich terminowej i zgodnej z oczekiwaniami klienta realizacji,

Øpozyskanie nowych odbiorców usług w kraju oraz za granicą, poprzez systematyczną analizę potrzeb klienta,

Østosowanie sprawdzonych surowców i materiałów gwarantujących powtarzalną jakość naszych usług,

Øpodnoszenie kwalifikacji i wyszkolenia pracowników firmy,

Øutrzymanie i doskonalenie zasobów infrastruktury,

Øprowadzenie działalność zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi,

Øciągłe doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością.

 

Niniejsza Polityka Jakości jest znana i rozumiana przez wszystkich pracowników Przedsiębiorstwa oraz jest publicznie dostępna.

Deklarujemy nasze pełne zaangażowanie w realizację niniejszej Polityki Jakości.

 

Gdynia, dn. 01.12.2017r. Dyrektor – Eugeniusz Możejewski